METODOLOGIJA U SLUŽBI PROMJENE RIZIČNOG PONAŠANJA KOD UČENIKA I UČENICA

DSC07585Katalog programa strucnog usavrsavanja 2013 14 final

Crna Gora
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

METODOLOGIJA U SLUŽBI PROMJENE RIZIČNOG PONAŠANJA KOD UČENIKA I UČENICA

Upoznavanje učesnika/nastavnika sa tehnikama za analizu ponašanja učenika, razumjevanja problematike rizičnog ponašanja, stvaranje pozitivnog okruženja u kojem učenici mogu razviti i korisno upotrijebiti svoje pune potencijale na kognitivnom, emocionalnom i socijalnom planu, upoznavanje sa i korišćenje različitih metodologija koje doprinose promjeni ponašanja kod učenika u svrhu smanjivanja rizika od rizičnog ponašanja kao i struktuiranog i sistematskog djelovanje ka promjeni rizičnog ponašanja kod đece.

ORGANIZUJE: CENTAR ZA OBUKU I OBRAZOVANJE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: