Pozitivna disciplina/Positive discipline

Centar za obuku i obrazovanje organizuje obuku za nastavnike i nastavnice ,,Pozitivna disciplina’’, 30. 10. 2016. godine u Podgorici.

Ovaj program kao i svi ostali koje realizujemo se nalaze u Katalogu stručnog usavršavanja za 2016/2017. školsku godinu i koriste se za obnavljanje licence.

Realizatori obuke su Mr Sava Kovačević i Aleksandra Radoman.

Zainteresovani nastavnici i nastavnice se mogu prijaviti na obuke putem e-maila ili telefona do petka 27.oktobra 2016!

Sve informacije možete dobiti na:
• e-mail: coo.montenegro@gmail.com ili
• telefon: 067 503 837 i 069 433 868

Srdačan pozdrav, tim Centra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: