”Unapređenje ICT i poslovnih vještina romske populacije za tržište rada”

Obuke ,,Organizacijske vještine i organizacijski menadžment” i ,,Rad na računaru po evropskim standardima” započete u okviru projekta

U naredna četiri mjeseca će se osim dvije obuke za razvoj organizacijskih vještina realizovati obuke rada na računaru kada će mladi Romi sticati vještine rad sa datotekama, obrada teksta, tabelarne kalkulacije i internet i komunikacije.

Projekat je podržan je od Ministarstva finansija, Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, 2017., a realizuje se u saradnji sa NVO Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca.

28

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: