Uspješnim polaznicima ECDL obuke uručene diplome – kompetencije pobjeđuju predrasude

Dodjela sertifikata u okviru projekta ”Unapređenje ICT i poslovnih vještina romske populacije za tržište rada”, odražana je danas u prostorijama Omladinskog centra u Podgorici.

polaznici

Program je realizovao Centar za obuku i obrazovanje u okviru Projekta ”Unapređenje ICT i poslovnih vještina romske populacije za tržište rada”. Podržan je od Ministarstva finansija, Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, 2017. Partner na projektu je NVO Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca.

Elvis Beriša, izvršni direktor ,,Phiren amenca”, istakao je značaj ove vrste programa zbog izražene diskriminacije romske populacije koja je prisutna i u oblasti zapošljavanja. Kako je istakao, česti su komentari, da su Romi malo kvalifikovani za određene vrste poslova, pa je ovo način da se pošalje poruka kako mladi mogu da budu jednako konkurentni ili čak više sposobni za obavljanje različitih poslova. Aleksandra Radoman je istakla da je ovaj program zahtjevao veliku posvećenost i rad učesnika iskazan aktivnim angažovanjem i savladavanjem znanja i vještina, kao i instruktora koji su uložili svoje znanje i ekspertizu. Mr Sava Kovačević je iskazao zadovoljstvo potignutim rezultatima ECDL programa koji je realizovan putem ukupno 36 radionica sa mladima tokom četvoromjesečnog perioda i krunisan 100% prolaznošću učesnika na ECDL testiranju.

U okviru Projekta realizovane su obuke ,,Organizacijske vještine i organizacijski menadžment” i ,,Rad na računaru po evropskim standardima”.

Polaznici koji su uspješno završili obuke su: Violeta Hajrizaj, Benjamin Šalja, Seđan Baftijari, Enis Eminović, Šejla Pepić, Elvis Beriša, Anita Beriša, Agim Gaš, Škurta Beriša, Samanta Bajrami.

Projekat je za cilj imao unapređivanje vještina romske populacije za tržište rada i veću kompetentnost i konkuretnost na tržištu rada kako u zemlji tako i na evropskom tržištu rada. Usmjeren je na mlade iz romske zajednice koji su osim upravljanja sobom, drugima i zadacima, sticali vještine rada sa datotekama, obrade teksta, tabelarne kalkulacije i internet komunikacije.

Rezultat polugodišnjeg rada sa mladima su diplome za ECLD, Evropskog standarda za rad na računaru, koji su svi učesnici našeg programa uspješno savladavali tokom četvoromjesečne obuke i na kraju uspješno položili.

010234567Završna prezentacija

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: