Otvoren poziv za obuku ,,Mladi su snaga” OPEN CALL for Training ‘Youth Power ME’

Mladi su snaga> je trodnevna obuka za mlade lidere koji su spremni da djeluju u svojim zajednicama, da mijenjaju stanje i da doprinesu kroz obrazovanje drugih mladih ljudi.

<Mladi su snaga> ima za cilj da podstakne promjenu zajednicama kroz struktuiran proces na osnovu istraživanja mladih u zajednicama.

<Mladi su snaga> je obuka omladinskih lidera koja će se organizovati u Ulcinju od 10. do 12. septembra 2021. godine.

<Mladi su snaga> je obuka u okviru prijekta CAN – Community Action Now koji realizuje NVO Centar za obuku i obrazovanje iz Podgorice uz finansijsku podršku Australijske ambasade.

Ukoliko želiš da učestvuješ popuni prijavni formular, jer ti si projemna koju želimo da vidimo u zajednicama.

https://forms.gle/nmwhu9oy8iuRxGKD7

_____________________________

Young people are strength> is a three-day training for young leaders who are ready to act in their communities, to change the situation and to contribute through the education of other young people.

aims to encourage change in communities through a structured process based on youth research in communities.

“Young people are strength” is a training of youth leaders that will be organized in Ulcinj from September 10 to 12, 2021.

“Young people are strength” is a training within the CAN – Community Action Now project implemented by the NGO Center for Training and Education from Podgorica with the financial support of the Australian Embassy.

If you want to participate, fill out the application form, because you are the change we want to see in the communities.

https://forms.gle/nmwhu9oy8iuRxGKD7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: