Ne radikalizaciji društva!

Aktivizam mladih vrlo je važan za pojedince i cjelokupnu zajednicu. Kroz projekat CAN (Community Action Now) stvorena je mreža edukatora i omladinskih lidera koji aktivnostima skreću pažnju na ključne probleme i omogućavaju drugima da aktivno učestvuju u životu zajednice.

Tokom proteklog vikenda održana je završna obuka u nizu obuka za mlade ,,Mladi su snaga”.

Projekat CAN (Community Action Now), realizuje Centar za obuku i obrazovanje, uz podršku Ambasade Australije u Beogradu.

,,Mladi su snaga” poručili su mladi lideri pripremajući se za seriju događaja na kojima će pokušati da skrenu pažnju javnosti koji su to problemi i izazovi koje percipiraju i sa kojima se suočavaju.

Mnoga istraživanja u oblasti mladih poput onoga iz 2017. koje je pokazalo da postoji velika socijalna distanca između određenih socijalnih i etničkih grupa uslovljena religijskim uticajima, kao i niz onih poput istraživanja iz 2019. saznajemo da čak 60 odsto mladih pokazuje konzervativne stavove, a čak 70 odsto njih i distancu prema LGBT populaciji. Ista studija ukazuje na značajno niži nivo konzervativizma kod njihovih roditelja, što jasno ukazuje na ,društveni’ faktor. Na pojave poput radikalizacije mladih, nazainteresvanosti, nasilja, seksizma u javnom prostoru, kršenja ljudskih prava, homofobije potrebno je odgovoriti kako preventivnim aktivnostima tako i adekvatnom reakcijom svih aktera u društvu.

Obuka je ukazala na značaj omladiskog aktivizma. Mladi su uzeli aktivno učešće, a ovim putem pozivamo javnost da isprate njihove akcije širom Crne Gore, kako bi doprijeli do što većeg broja njihovih vršnjaka.

Osim ovih resursa, u okviru projekta kreiran je sajt na kome mladi mogu naći sadržaje koji upućuju na to kako pokrenuti akciju u zajednici i postati aktivan član društva, kako postupati sa online nasiljem, sadržaji koji se tiču ljudskih prava i ostalih tema koje su mladi prepoznali kao bitne.

Sadržaj se može naći putem sajta https://kontrabanda.org

Aleksandra Radoman-Kovacevic

Koordinatorka Projekta, https://etcmne.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: