SNAZNI GRAĐANI, SNAZNO DRUSTVO!/STRONG CITIZENS, STRONG SOCIETY!

Preuzeto sa Portal Analitika:

https://www.portalanalitika.me/clanak/snazni-gradani-snazno-drustvo

Snažni građani, snažno društvo

Na Fakultetu za crnogosrki jezik književnost, juče je održana svačana ceremonija dodjele sertifikata omladinskim liderima u okviru projekta CAN ‘’Community Action Now’’, u realizaciji Centra za obuku i obrazovanje, podržanog od strane Australijske ambasade u Beogradu.

Ukupno 42 mladih ljudi uspješno je završilo program.

Kreirana je grupa edukatora koja se bave neposrednim izazovima u zajednicama poput značajne radikalizacije, povećnog nivoa govora mržnje, nasilja, niskog nivoa rodne ravnopravnosti, negativnog odnosa prema LGBT, kao i negativnog odnosa prema svom neposrednom okruženju i jeziku. 

Direktorica Centra za obuku i obrazovanje, Aleksandra Radoman-Kovačević, ukazala je na nedostatak kontinuirane podrške mladima tokom protekle dvije decenije u Crnoj Gori.

“Povremeni programi podrške u razvoju ove najośetljivije kategorije našeg društva nisu dovoljni za igradnju kritičke svjesti i mišljenja, kao i otpornosti mladih na rizična ponašanja i uticaje. Ovaj nedostatak ulaganja u kvalitativne programe sa mladima rezultirao je većom ośetljivošću grupa mladih, posebno u razvojnoj adolescenskoj dobi”, kazala je Radoman-Kovačević.

Uticaj religijskih grupa, dodaje Radoman-Kovačević, prepoznat u nekoliko kvalitativnih istraživanja o mladima i njihovim stavovima, bio je negativan i rezlutirao visokim stepenom permisivnosti na nasilje kada je u pitanju, “odbrana religije” u pravoslavnoj zajednici.

“Ovi i ovakvi stavovi ukazuju na zabrinjavajuću društvenu klimu u kojoj je ostavarivanje osnovnih ljudskih prava otežano. Mreža omladinskih lidera odgovor je na ovakvo stanje i mehanizam podrške za mlade koji su dostupni i putem online alaltki. Na sajtu nalaze se korisni materijali i uputstva koja mogu biti podrška mladima u suočavanju sa govorom mržnje, načinima da reaguju na promjene u zajednici, podsticanju afirmativnog odnosa prema svojoj zajednici i jeziku”, navodi se u saopštenju.

 

Lejla Srdanović, upoznala nas je sa svojim iskustvima tokom realizacije radionica za svoje vršnjake u Plavu, ističuči značaj ljudskih prava, a posebno suočavanja sa prošlošću i osvješćivanju problematika rodne ravnopravnosti u zajednici u kojoj živi. 

Tokom ceremonije Milica Zvizdić, polaznica obuke, nekadašnja administratorka Kancelarije za mlade u Nikšiću, govorila je o značaju rada sa mladima u zajednicama i akciji realizovanoj uz podršku donacije FCJK biblioteci ,Njegoš’ u Nikšiću. 

Mreža omladinskih lidera i edukatora nastaviće sa svojim doprinosom i jačanjem svojih zajednica brojnim aktivnostima koje su mladi osimislili i nakon završetka Projekta. 

Ključna poruka sa ove svečanosti je da su mladi snaga ovoga društva. Kontinuirano i struktuirano ulaganje u razvojne programe za mlade omogućava im da se usavršavaju i postižu svoje pune potencijale. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: