Obuke stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2016/17. / Professional development training programs 2016/17.

NVO Centar za obuku i obrazovanje realizuje obuke stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2016/17. U tabeli se nalaze programi obuka stručnog usavršavanja koji su akreditovani od strane Zavoda za školstvo i Ministarstva prosvjete.   Naziv obuke Kataloški broj Broj sati stručnog usavršavanja Oblast PROGRAMIRANA NASTAVA 150 8 Pedagogija, metodika i psihologija (predškolsko vaspitanje, osnovna i... Continue Reading →

Simpozijum ,,(Ne)jednaka Evropa? Odgovori iz omladinskog sektora”/Symposium ‘(Un)Equal Europe? Responses from the youth sector’

On 30 May - 2 June 2016 the EU-CoE youth partnership organised the symposium ‘(Un)Equal Europe? Responses from the youth sector’, in order to take stock of the social inclusion aspects in youth policies and explore possible approaches. The symposium drew inspiration from other sectors dealing with inequalities and strengthened the potential of the youth... Continue Reading →

​,,Putevi ka društvenoj koheziji – Sinergija između formalnog i neformalnog obrazovanja”/“Learning Pathways to Social Cohesion – Synergies between Formal and Non Formal Education“

After the kick-off event – “Learning Pathways to Social Cohesion – 1st EUSDR Youth Platform” held in December 2014 in Vienna, the 2nd EUSDR Youth Platform Seminar / Conference „Learning Pathways to Social Cohesion - Synergies between Formal and Non Formal Education“ was held from 17th to 19th May 2016 in the Interkulturelles Zentrum in... Continue Reading →

Programi stručnog usavršavanja u organizaciji NVO Centar za obuku i obrazovanje

  Odjeljenjski sastanci – od ideje do realizacije;   Učešće roditelja u životu škole;  Metodologija u službi promjene ponašanja kod učenika;  Prevencija vršnjačkog nasilja – Učiti kako živjeti zajedno;  Programirana nastava;  Pozitivna disciplina;  Integrativni pristup u nastavi;  Kreiranje testova u nastavi;  Obuka za mobilne službe podrške vaspitno-obrazovnim ustanovama (u saradnji sa Centar znanja PROFECTUS).

Uloga NFO i cjeloživotog učenja na razvoj ključnih kompetencija/The roll of NFE and lifelong learning in developing key competences

Realizacija projekta ,,Uloga neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja u razvoju ključnih kompetencija'', podržana je od Direktorata za mlade i sport, u okviru Nacionalnog plana za implementaciju, Akcioni plan za 2010. Projekat naglašava pravo značenje neformalnog obrazovanja, cjeloživotnog učenja i ključnih kompetencija, kao i savremenih obrazovnih trendova sa ciljem ohrabrivanja mladih da se razvijaju lično i... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑