Istraživanje/Research

,,Neformalno obrazovanje ovđe i sada”, autori/ke: MR Sava Kovačević, Aleksandra Radoman-Kovačević, Jelena Nikčević

 

 

,,Aktivnosti međunarodnih organizacija na primjeni neformalnog obrazovanja u Crnoj Gori”, autor: MR Sava Kovačević

 

,,Uticaj društvenih mreža na podsticanje aktivizma u Crnoj Gori”, Aleksandra Radoman-Kovačević

 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: