Projekat “Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa” – EuropeAid/140094/IH/SER/ME

Saopštenje za javnost o održanim obukama ,,Prevencija odustajanja od školovanja na nivou učionice, škole i zajednice'', a u okviru programa ,,Stručno za SVE/VET 4 ALL'' Prva obuka za trenere ,,Saradnja sa roditeljima i zajednicom'', realizovana u okviru Projekta okupila je predstavnike srednjih stručnih škola od 17. do 19. juna u protorijama Ministarstva prosvjete Crne Gore.... Continue Reading →

Nacionalna konferencija ,,Globalno obrazovanje”

Globalno obrazovanje je jedna od tri prioritetne oblasti Centra "Sjever-Jug" Savjeta Evrope. Djelovanje Centra je usmjereno i na saradnju mladih kao i na osnaživanje žena kroz rodnu ravnopravnost. Sve tri prioritetne oblasti djelovanja su komplementarne zahtjevima i indikatorima iz Agende 2030 za održivi razvoj UN-a. Aleksandra Radoman-Kovačević će śutra predstaviti aktivnosti organizacija civilnog sektora, kao... Continue Reading →

,,Jačanje mreže školskih koordinatora za profesionalni razvoj nastavnika’’/‘’Network For School-Based Coordinators in VET schools in Montenegro’’

Nacionalna konferencija ,,Jačanje mreže školskih koordinatora za profesionalni razvoj nastavnika’’ u organizaciji Evropske trening fondacije (ETF),  Ministarstva prosvjete, Centra za stručno obrazovanje i Centra za obuku i obrazovanje održana je 27. i 28. maja, u sali Zavoda za školstvo. National conference ‘’Network For School-Based Coordinators in VET schools in Montenegro’’, organised by European Training Foundation... Continue Reading →

Pozitivna disciplina

Obuka ,,Pozitivna disciplina'' održana je u JPU Solidarnost tokom 23. i 24. februara 2019. Izuzetno motivisana grupa za rad. Otvorenost prema inovativnim modelima rada pozitvno se odrazilo na atmosferu i rezutlate. Fenomenalna grupa i sjajna atmosfera u JPU "Solidarnost"! 🌟🌟🌟24. mart 2019. Ulcinj Korišćenje metoda neformalnog obrazovanja uticale su na visok nivo interakcije u radu, puno... Continue Reading →

Our consultants

Our consultants are active as Core Skills Trainers within the Project ”21st Century Schools Programme in Western Balkan'' implemented by the British Council in Montenegro. After Conference, we started with the set of training on critical thinking and core skills.

Fostering Democratic Culture in Schools

Aleksandra Radoman-Kovacevic Final Conference Presentation within the Project “Fostering a democratic school culture”, action co-funded by the European Union and Council of Europe as part of the European Union – Council of Europe programmatic framework “Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey” implemented by the Council of Europe Education Department in cooperation with the Council... Continue Reading →

Global Development Education

Balkan Regional Seminar on Global Development Education, Zagreb, Croatia, 17-18 October 2018 gathered practitioners and decision-makers from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Serbia, and “the former Yugoslav Republic of Macedonia” to assess the level of implementation of the recommendations agreed in the seminar held in Belgrade last year in the field of global development education... Continue Reading →

International conference “Classrooms Beyond Race -Integrated Education for Romani Children”, ERRC, Belgrade from 05th to 06th October, 2015

The European Roma Rights Centre organised International conference “Classrooms Beyond Race -Integrated Education for Romani Children” to debate and frame the challenges faced by Romani children in accessing high-quality, integrated education. The objectives of the conference were: *to develop legal and advocacy tools to improve access to inclusive and good quality education for all Romani children;... Continue Reading →

Zašto je domaći zadatak važan?

Autori: Linda A. Milbourne i David L. Haury Cilj domaćeg zadatka je da bude pozitivno iskustvo koje podstiče đecu da uče. Nastavnici dodeljuju domaći zadatak da pomognu učenicima da razmatraju, primjenjuju i integrišu ono što je naučeno na času; da istražuju ono što tokom jednog časa ne može da se istraži; i da pomogne učenicima... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑