Učešće roditelja u životu škole

Trening za nastavnike i nastavnice na temu: Učešće roditelja u životu škole je realizovan 04. i 05. aprila 2015. godine. Ovaj put su prisutni nastavnici i nastavnice iz OŠ “Maksim Gorki”, OŠ “Štampar Makarije”, OŠ “Dr Dragiša Ivanović” i OŠ “Božidar Vuković POdgoričanin”.

Kreativnost i inovativnost nastavnika su doprinijeli da je atmosfera bila fantastična. Uživali smo… 🙂

Featured imageFeatured imageFeatured imageFeatured image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: