Pozitivna disciplina

Obuka ,,Pozitivna disciplina” održana je u JPU Solidarnost tokom 23. i 24. februara 2019.

Izuzetno motivisana grupa za rad. Otvorenost prema inovativnim modelima rada pozitvno se odrazilo na atmosferu i rezutlate.


Fenomenalna grupa i sjajna atmosfera u JPU “Solidarnost”! 🌟🌟🌟
24. mart 2019. Ulcinj

Korišćenje metoda neformalnog obrazovanja uticale su na visok nivo interakcije u radu, puno analitičkog i kritičkog promišljanja i refleksije u odnosu na studije slučaja, realne situacije, zamrznute situacije, rješavanje problema u praksi i eksperimente korišćene u radu.

Na obuci smo se bavili principima pozitivne discipline, nagradama i kaznama i njihovim učinkom i uticajem, alatkama za postizanje pozitivne discipline i modelima koji mogu da osluže kao primjer, komunikacijskim modelima, samoprocjenom komunikacijskih stilova, alatkama za nošenje sa stresom u grupi.

Učesnice su pokazale visok nivo posvećenosti ka zadatku.

Nakon obuke vaspitačice su realizovale praksu u svojim grupama. Najveći broj vaspitačica odlučio se da koristi ,,grupna pravila”. Njihove primjere možete viđeti na fotografijama koje slijede.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: